Fisket i Kronoberg

Fisket i Kronoberg. När jag flyttade hit förstod jag snabbt att det var gös och gäddfiske som gällde. Och jo det kan ju vara trevligt som omväxlingsfiske ibland. Efter mycket google maps, el-fiskestatistik och vattenvårdspublikationer upptäckte jag att det fanns en hel del vattendrag runt omkring. Mest lugnflytande stråk men även en del strömmar. Nästa steg var att kolla var man fick fiska eller ej. Det visade sig snabbt att fiskekort till ställen med öring i strömmande vatten var väldigt få. Så förhoppningarna sjönk drastiskt. Jag beslöt mig ändå för att börja fråga runt och ringa runt. Mycket klarhet har jag fått kollegan Pelle, killarna på Cityfiske m.m.  Men när det gäller telefonsamtalen till markägare, FVO-ordföranden etc så har det varit allt annat än klarhet, om det nu inte har varit svar från alla dessa sura gubbar. Här är några citat från några jag ringde. Jag tycker dessa visar en klar bild.

-          ”Hejsan, jag heter Christofer…. Stort intresse för sportfiske… Vad är det för regler i fiskevårdsområdet? Får man t.ex fiska i bäcken som rinner ut i sjön?”
-          ”NEJ! DÄR FÅR DU INTE VARA OCH FISKA!!”
-          ”Det är ju därför jag ringer och frågar, så jag vet.”
-          ”DÄR HÅLLER DU DIG IFRÅN.”
-”Hej, jag heter Christofer…….”
-”Nej det är en lekbäck, så där är allt fiske förbjudet!”

Här nedan kommer tre olika svar från tre olika personer angående fiske i en bäck.

Samtal till FVO’s ordförande:
-”Hej jag heter Christofer……”
-” Mja… jag ser ju helst att du inte fiskar där”

Personligt samtal med boende precis vid bäcken. En av markägarna???:
-”Hejsan, vet du hur det är med fiskereglerna här. Får man fiska i bäcken? Gäller fiskekortet för sjön i bäcken.”
-”Ja det tror jag!”

Telefonsamtal till en av markägarna:
-”Hejsan, jag heter Christofer….”
-”Jahadu, jag vet inte…. Det finns ju bara lite abborre där. Ne’e, jag vet inte om jag kan lova dig det.”

Ja, dessa svar kan ju göra en annan gråhårig för mindre. Och det som är så trist är att det är det som ser ut/ verkar vara de bästa bäckarna i Kronoberg. Som jag skrev innan, så fanns det ju dock några sträckor som man får fiska på. Det är mycket no no och oklarheter gällande fiske efter öring i Kronoberg. Och det märks som sagt på telefonsamtalen och även publikationer och statistiksavhandlingar om åsystemen här omkring. Man är väldigt rädd om öringen och det är givetvis väldigt bra! Öringen är oftast väldigt sparsam på sträckorna och stödutsättning görs mer eller mindre årligen. Men varför lägga så mycket pengar på utsättning. När åarna och bäckarna har fullt med vandringshinder och framför allt denna vattenreglering. Ena dagen är det fullt flöde. Och nästa dag är det näst intill torrlagt. Jag skulle önska att man började ordna i rätt ände. Stoppa regleringen och börja biotopvårda. Och då skulle vi få en kraftfull öringstam. Och därmed förhoppningsvis lite klarare regler gällande fisket i strömmande vatten.
Så här illa kan det se ut på sina ställen. Lägg märke till den döda fisken.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar